Rabu, 25 April 2018

16.04.2018: PELANCARAN KEM MEMBACA 1MALAYSIA 2018

Assalamualaikum dan salam sejahtera.Pada 16 April yang lalu, bagi menyemai sikap suka membaca dalam kalangan murid, jawatankuasa sekolah telah menjalankan pelancaran Kem Membaca 1Malaysia bagi peringkat Sekolah Kebangsaan tun Doktor Ismail.

Kem Membaca 1Malaysia merupakan satu aktiviti tahunan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), yang bertujuan untuk mengukuhkan budaya membaca dan menanam semangat cinta akan ilmu melalui pelbagai aktiviti yang berkaitan dengan pembacaan dalam kalangan murid. Kem ini juga bertujuan untuk membina tabiat membaca dalam kalangan murid.

Mari kita kenali salah seorang daripada warga sekolah yang memberikan sumbangan kepada sekolah. Orang yang dimaksudkan adalah Puan Rohani binti Abdul Samad. Beliau merupakan Guru Media dan Perpustakaan yang bertanggungjawab memupuk budaya membaca dalam kalangan murid.

Selasa, 17 April 2018

14.04.2018 : KEM BIJAK SIFIR 2018

Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Pada 14 April yang lalu, satu program kecemerlangan tahun 6 yang dikelolakan bersama antara guru tahun 6 dan guru panitia matematik telah dijalankan di dewan Sekolah Kebangsaan Tun Doktor Ismail. Program yang dimaksudkan adalah Kem Bijak Sifir 2018.

Seramai 10 orang fasilitator dan 71 orang murid terlibat dalam kem ini. Objektif kem ini adalah bertujuan untuk memberi pemulihan dan pengukuhan sifir kepada murid-murid. Sebagaimana yang kita maklum, sifir merupakan masalah utama bagi setiap sekolah dan masalah ini perlu diatasi dengan pelbagai cara dan diantara caranya ialah melalui kem bijak sifir ini.

Murid mempelajari dan mengingat sifir melalui cara bermain dan beriadah. Murid duduk bersama dalam kumpulan dan menghafal sifir pada permulaan kem ini. Selepas itu, murid akan melakukan dua lagi aktiviti kem iaitu Kod Sifir Rahsia dan Sifir Bingo!. Alhamdulillah, kehadiran murid pada kem ini adalah 90%.